IFALPA - Otevření do nového okna SkyTeam - Otevření do nového okna ECA - Otevření do nového okna

CZALPA ČSA

IFALPA (International Federation of Airline Pilots' Associations) v Singapuru v dubnu 1991 se stalo řádným členem této mezinárodní organizace zastupující dopravní piloty celého světa a reprezentující jejich zájmy při jednáních s ICAO, IATA a leteckými úřady. V červnu 2004 CZALPA ČSA stala řádným členem ECA (European Cockpit Association). Dále je CZALPA ČSA členem SPA (SkyTeam Pilots Association).

   V České republice je CZALPA ČSA v současné době jedinou profesní organizací hájící zájmy dopravních pilotů.

CZALPA ČSA si klade ve své činnosti za cíl

  • reprezentaci dopravních pilotů,
  • rozvoj vysoké úrovně jejich odborných znalostí a dovedností,
  • obhajobu jejich zájmů, vyplývajících z charakteru a postavení jejich profese,
  • spolupráci se zákonodárnými a státními institucemi ČR a mezinárodním sdružením dopravních pilotů IFALPA ve věcech týkajících se civilního letectví, jež mají vztah k této profesi.

CZALPA ČSA sdružuje piloty Českých aerolinií.

CZALPA ČSA se vedle profesních otázek dále významným způsobem podílí na sbližování pracovních podmínek dopravních pilotů v ČR a ve světě.

K čemu slouží tyto stránky

Tato stránka je určena především jako nástroj pro komunikaci VR CZALPA ČSA se svými členy. Piloti ČSA vnímají své kolegy vykonávající pilotní profesi u jiných leteckých společností v ČR (např. Travel Service) jako významné partnerské skupiny pilotů, jejichž hlas by měl zaznít jak na domácí tak i na mezinárodní scéně. Budeme velmi rádi, pokud tato stránka napomůže diskusi celé odborné veřejnosti o některých aktuálních tématech (Letová bezpečnostní norma v EU, Multi Pilot Licencing).

Kde se vzala CZALPA ČSA

České sdružení dopravních pilotů ČSA (CZALPA ČSA - Czech Air Line Pilots Association ČSA) bylo založeno v roce 1990. Na výroční konferenci